Reiki


De term Reiki bestaat uit twee Japanse karakters. Rei betekend geest of ziel en ki staat voor levenskracht of energie. Algemeen word het begrip Reiki vertaald als universele (kosmische) levensenergie. Reiki is een heelmethode waarbij door middel van handoplegging en energie, blokkades in het lichaam worden opgeheven. De therapie werd ontwikkeld in het begin van de 20ste eeuw door de Japanse boeddhist Mikao Usui.

Hij ontwikkelde het systeem als een weg naar geluk,harmonie en spirituele ontwikkeling. De energie waarvan bij Reiki gebruik word gemaakt, word de universele levensenergie genoemd, of ook wel de energie die aanwezig is in elk levend organisme en sterk of zwak vibreert naargelang de conditie van dit organisme. Bij verstoring van dit mechanisme ontstaan de problemen die van lichamelijke, emotionele, mentale of spirituele aard zijn. De energie die de Reiki gebruiker gebruikt om iemand te helen, is niet van hemzelf afkomstig maar van de kosmos. De Reiki gever is als het ware de geleider. De doorgegeven energie heeft een voedende en harmoniserende werking op energiebanen: genoemd de nadi's of chakra's.

Het doorgeven kan zowel plaatsvinden door directe handoplegging als op afstand.