Sabaaydi de vier elementen massage


De vier elementen.
De volgende reflectie is een voorbeeld van de boeddhistische reflectie.
Deze reflectie is gebaseerd op de leer van de vier elementen.
De fysieke wereld is water, aarde, lucht en vuur.
Ze zijn aan verandering onderhevig en puur natuurlijk.

De vier elementen corresponderen van oudsher met essentiële karaktereigenschappen die ieder in zich draagt.
Waar we ook naar kijken,wat iemand ook doet,op een of andere wijze zijn er altijd wel een of meerder elementen bij betrokken.

De vier elementen zijn aanwezig in alle materiele voorwerpen.

Zo bestaat een stoel voornamelijk uit aarde, een rivier uit voornamelijk water, een brandende kachel uit vuur, en de ruimte uit voornamelijk lucht. In het menselijk lichaam is bloed een voorbeeld van water, botten een voorbeeld van aarde. De mondholte een voorbeeld van lucht en de warmte van het lichaam een voorbeeld van vuur.

Aarde, water, lucht en vuur horen bij elkaar in de natuur. Het ene kan niet zonder het andere, daardoor kun je zeggen dat ze elkaar aanvullen. Zoals die elementen terug komen om ons heen, zo zijn ze ook vertegenwoordigd in onszelf. Zonder die vier elementen kunnen nog de aarde nog wij bestaan nog evolueren.

Aarde, water, lucht en vuur zijn vertaald in 4 kleuren. Bruin, blauw, geel en rood: deze kleuren zijn de basis met kruiden van deze massage. Het doel is alles te ontspannen en in balans te brengen.